Kampanie PRKampanie PR
prowadzenie fanpage na facebooku

Pozwany zobowiązany do płacenia alimentów po rozwodzie

Prawo i podatki


Pozwana mieszkająca w Olsztynie wniosła pozew o zasądzenie alimentów od byłego małżonka. Każda ze stron reprezentowana była przez radcę prawnego z Olsztyna.

Uzasadniając pozew wskazała, że byli oni małżeństwem, które wyrokiem Sądu okręgowego w Olsztynie zostało rozwiązane przez rozwód Olsztyn z wyłącznej winy K. K.. A.Z. podkreśliła także, że po prawomocnym zakończeniu małżeństwa jej sytuacja materialna znacznie uległa zmianie na gorsze. Była małżonka była reprezentowana przez radcę prawnego Były mąż wniósł o oddalenie powództwa w całości, był on również reprezentowany przez radcę prawnego .
W przypadku gdy byłbyś zainteresowany tematyką alimentów zapoznaj się z treścią umieszczoną na stronie radca prawny OlsztynPrzede wszystkim zanegował aby powódka i pozwany w trakcie małżeństwa żyły na bardzo wysokim poziomie. Zanegował zasadność podawanych przez powódkę kosztów. Dodatkowo zaznaczył, że powódka w odróżnieniu od byłego męża nie posiada żadnych zobowiązań kredytowych i zobowiązań alimentacyjnych. Nadmienił, że często wysuwał propozycję by powódka i pozwany dokonały podziału majątku wspólnego, jednak była żona nie była tym zainteresowana.

Wyrokiem Sąd Rejonowy w Olsztynie zasądził od pozwanego tytułem alimentów na rzecz A. Z. kwotę 800 zł miesięcznie, która miała być płatna z góry do 10 dnia każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie na wypadek niezapłaceniu którejkolwiek z rat. Sąd orzekający ustalił, że powódka nadal jest zatrudniona u dotychczasowego pracodawcy i zarabia w okolicach 1 890 zł miesięcznie. Mieszka sama w mieszkaniu będącym jej wyłączną własnością. Dodatkowo ponosi koszty związane z jego utrzymaniem. Wspomaga finansowo studiującego syna. Choruje również na dużą ilość schorzeń dlatego też ponosi znaczne koszty związane z konsultacjami lekarskimi i zakupem lekarstw. Jest właścicielem drugiego mieszkania, które odziedziczyła po matce. Jest właścicielem również działkę rolną.
Sąd Rejonowy ustalił, że pozwany odszedł on ze służby i otrzymuje emeryturę w wysokości około 6 000 złotych miesięcznie. Spłaca raty pożyczki (ponad 600 zł). Płaci alimenty na syna w wysokości po 1 500 zł miesięcznie i swoich rodziców kwotą po 1 200 zł miesięcznie. Mieszka w mieszkaniu stanowiącym majątek wspólny byłych małżonków i opłaca koszty z nim związane.

Sąd pierwszej instancji w Olsztynie doszedł do wniosku, że w analizowanej sprawie znajduje zastosowanie przepis art. 60 § 2 kro, albowiem były małżonek został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a nadto z prostego porównania obecnej sytuacji materialnej stron, a przede wszystkim ich zarobków, jednoznacznie wynika, że po rozwiązaniu małżeństwa stron, sytuacja materialna powódki pogorszyła się. Sąd Rejonowy wskazał przy tym, że była żona ze względu na swój stan zdrowia ma ograniczone możliwości uzyskania dodatkowego źródła dochodów.

Zobacz również: radca prawny Olsztyn

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

Radcowie prawni w Kętrzynie - to rewelacyjni profesjonaliści specjalizujący się w sprawach gospodarczych
Prawo i podatki

Kancelaria radcowska to miejsce kojarzące się z prestiżem. Często w prestiżowej lokalizacji, w zadbanym budynku, przy ulicy która dobrze się k...
Pozwany zobowiązany do płacenia alimentów po rozwodzie
Prawo i podatki

Pozwana mieszkająca w Olsztynie wniosła pozew o zasądzenie alimentów od byłego małżonka. Każda ze stron reprezentowana była przez radcę praw...