Kampanie PRKampanie PR
prowadzenie fanpage na facebooku

Najnowszy wzór formularza VAT-26

Biznes i finanse


Spółki prowadzące działalność gospodarczą winny przestrzegać dużej ilości przepisów obowiązujących w polskim ustawodawstwie. Wymogi takie zaliczyć można do prawa podatkowego oraz prawa działalności gospodarczej. Jednym z takich przepisów jest obowiązek zgłaszania urzędowi skarbowemu informacji dotyczących stosowania samochodów wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej. Od pierwszego października dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku zmienił się załącznik określający wzór formularza VAT-26, który powinien mieć zastosowanie do wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę po dniu 01 października 2021. Zobacz więcej na: prawo spółek handlowych

Przeczytaj również w kategorii: biznes-i-finanse

Czy istnieją ciekawe szkolenia prawne
Biznes i finanse

Czy zdarzyło Ci się mieć poczucie, że zostajesz w tyle, że nie podążasz w tym kierunku, który wybrałeś a być może nie posiadasz stosownych...