Kampanie PRKampanie PR
prowadzenie fanpage na facebooku

Jak odpowiada pijany rowerzysta

Prawo i podatki


Czy jazda na rowerze pod wpływem substancji odurzających jest przestępstwem? Wielu może to zadziwić, ale od kilku lat, jest to tylko wykroczenie.Pamiętaj, że doświadczeni prawnicy udzielający porad prawnych online zawsze mogą przeanalizować Twoją sytuację prawną.
Bardziej szczegółowo: zgodnie z nowelizacją ustawy o kodeksie karnym oraz niektórych innych ustaw, prowadzenie, w stanie upojenia alkoholowego lub pod wpływem środka odurzającego, na drodze publicznej, w strefie określonej jako zamieszkana lub w strefie ruchu innego pojazdu niż mechaniczny, nie nosi już znamion przestępstwa, a zaledwie wykroczenia. Ciekawe są wypadki, w których jadący rowerem w stanie upojenia został skazany w myśl poprzedniej kwalifikacji czynu jako przestępstwa, a w następnej kolejności doszło do zmiany orzeczenia sądu w oparciu o korektę kwalifikacji z przestępstwa na wykroczenie. Zdarzyło się tak w przypadku apelacji wniesionej w 2014 r. przez obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Rejonowego w Piasecznie II Wydział Karny w 2013 r. Na skutek nowelizacji w prawie, apelacja obrońcy oskarżonego poskutkowała zmianą sytuacji procesowej oskarżonego. Według Sądu Odwoławczego, okoliczności wydania wyroku o popełnieniu przestępstwa uległy dezaktualizacji w związku z korektą zapisów na etapie sądowego postępowania między instancyjnego. Z uwagi na wspomniany czyn oskarżonego, który polegał na prowadzeniu w dniu 26 lutego 2012 roku, roweru po drodze publicznej w stanie odurzenia, konieczne było by w danym momencie zakwalifikować go jako wykroczenie. Podejmując się zaistniałej kwalifikacji prawnej czynu przypisanego kierującego pojazdem, Sąd Okręgowy musiał doprowadzić do umorzenia postępowania karne w tym zakresie wobec zdezaktualizowania orzekania, gdyż zgodnie z nową wykładnią prawa, karalność wykroczenia ustaje, jeśli od czasu jego popełnienia upłynął rok, zaś jeżeli w tym okresie rozpoczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od zaistnienia czynu. Na skutek tego, karalność czynu który był przypisany oskarżonemu, ustała w lutym 2014 roku, co z kolei poskutkowało całkowitym umorzeniem postępowania sądowego w zakresie przytoczonego czynu. Zważywszy na zmianę kwalifikacji prawnej czynu popełnionego przez oskarżonego, Sąd Odwoławczy zasądził, że apelacja była słuszna. Dodatkowo, o kosztach postępowania sądowego podjęto decyzję stosownie do określonych zapisów prawa, uwzględniając stan majątkowy oskarżonego. Oprócz tego zasądzono wypłatę wynagrodzenia dla adwokata - obrońcy z urzędu oskarżonego w oparciu o stawki minimalne, biorąc pod uwagę obszar jego pracy.
Należy również pamiętać, że w przypadku gdy powstaną niejasności prawnik online wyjaśni wszystko, oraz wskaże możliwe rozwiązania.

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

Prawo rodzinne dla Ciebie
Prawo i podatki

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne jest skomplikowaną dziedziną....
Adwokat również doradzi w zakresie sprzedaży domu
Prawo i podatki

Jeśli planujesz sprzedać dom możesz to zrobić samodzielnie. Jeżeli pragniesz zadbać o swoje bezpieczeństwo możesz zdecydować się na wyna...