Kampanie PRKampanie PR
prowadzenie fanpage na facebooku

Gdzie wysłać pozew rozwodowy?

Prawo i podatki


Rozwody to dość powszechny rodzaj spraw rozpatrywanych przez sądy. Liczba takich procesów rośnie w całej Polsce, ale w nieco szybszym tempie w dużych miastach takich jak np. Olsztyn. W trakcie rozwodu sąd musi przeanalizować wszystkie argumenty przedstawione przez strony sporu. Zwyczajowo dotyczą one spraw majątkowych, a w przypadku posiadania przez rozwodzących się małżonków niepełnoletnich dzieci, również kwestii sprawowania praw rodzicielskich i zagadnienia jakim są alimenty. Olsztyn i w tym wypadku wypada pod tym względem podobnie do innych polskich miast. Bez względu na istotę sporów rozwodowych lub miejsce w którym znajduje się sąd zajmujący się sprawą rozwód Olsztyn przebiega z grubsza według ściśle opisanego przez prawo rodzinne schematu. Jak wygląda on w praktyce?

Na początku, jeden z małżonków wnosi do właściwego sądu okręgowego - czyli takiego, który znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania, pozew o rozwód. W pozwie takim muszą znaleźć się oprócz wszystkich danych formalnych informacje o tym, czy rozwód ma nastąpić za porozumieniem stron, lub argumenty powoda lub powódki, jeśli chce on /ona rozwodu z orzeczeniem o winie. W pozwie takim musi się też znaleźć informacja o ewentualnym niepełnoletnim potomstwie posiadanym przez małżeństwo. W późniejszej kolejności pozwany małżonek wnosi do sądu swoją odpowiedź na pozew. Musi wskazać w niej, czy zgadza się na rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie, czy nie. Potwierdza ponadto informacje dotyczące posiadania niepełnoletnich dzieci. W dalszej kolejności sąd wyznacza termin rozprawy rozwodowej, na którą wezwanych zostaje obydwoje małżonków, którzy będą przesłuchani w charakterze stron. W przebiegu owego przesłuchania sąd (a także pełnomocnicy stron, jeżeli takowi biorą udział w procesie) zadaje pytania celem określenia, czy istotnie pomiędzy stronami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Po wyjaśnieniu każdej z istotnych okoliczności sąd zamyka rozprawę i wysłuchuje zdań stron. Małżonkowie wygłaszają swoje opinie a następnie proszeni są o opuszczenie sali rozpraw i oczekują na ogłoszenie wyroku.

W momencie, gdy sąd ustali decyzję, małżonkowie są ponownie zapraszani na salę rozpraw, gdzie zaprezentowany zostaje im wyrok. W sytuacji, w której sąd uzna, że fakty, które uzyskał podczas wspomnianego przesłuchania stron, są wyczerpujące i pozwalają na ustalenie trwałego i pełnego rozkładu pożycia, orzeka rozwód. Jeśli żadna ze stron nie domaga się uzasadnienia wyroku, a także nie wnosi apelacji, wyrok staje się prawomocny. Rozwód w Olsztynie możliwy jest po wytoczeniu przez powoda powództwa przed Sądem Okręgowym w Olsztynie.

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

Do kiedy sporządzić sprawozdanie finansowe ?
Prawo i podatki

Rząd wydłużył termin do wysyłania cit-8 osób prawnych.
Kiedy można zmienić nazwisko dziecka ?
Prawo i podatki

Zarówno matki jak i ojcowie, po rozwodzie z orzeczeniem winy lub po przeprowadzeniu rozwodu bez orzekania o winie głowią się czy mogą zmienić na...