Kampanie PRKampanie PR
prowadzenie fanpage na facebooku

Dzieci a rozwód?

Aktualności i media


Rozwód, nawet jeśli przebiega w atmosferze zgody pomiędzy małżonkami jest skomplikowanym procesem. Olsztyn, a raczej sądy w tym mieście, podobnie jak w dużej ilości innych miejscowości w nasszym kraju są miejscem gdzie takich rozpraw odbywa się coraz więcej. Wiele z nich nie odbywa się jednak w przyjaznej, albo przynajmniej neutralnej atmosferze. Rozwodom nierzadko towarzyszą spory, w tym konflikty o to, kto otrzyma opiekę nad dzieckiem lub o to, kto i ile pieniędzy będzie musiał przekazywać na jego opiekę. Mniej znanym szerokiej opinii publicznej jest rozwiązanie, które pomaga zaoszczędzić wielu stresów przy ustalaniu kwestii rodzicielskich. Mowa o opisanym w prawie rodzinnym planie opiekuńczo-wychowawczym. Chodzi o plan, jaki powinni ułożyć małżonkowie jeśli dojdą do porozumienia. W takiej sytuacji sąd ma obowiązek go uwzględnić. Jest to rozwiązanie korzystne dla wszystkich stron ponieważ rodzice podejmując współpracę przy ustaleniu kwestii dotyczących ich potomków gwarantują sobie bardziej rozległy wpływ na to, jak będzie się w przyszłości układała ich relacja z dzieckiem. Jeśli jednak rozwodzący się rodzice nie chcą lub nie są w stanie dojść do polubownego rozwiązania, decyzję dotyczącą tego jak rozdzielone zostaną rodzicielskie obowiązki, podejmuje sąd. Może on powierzyć sprawowanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając jednocześnie władzę rodzicielską drugiego w zakresie danych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka. Jest tak, w sytuacji w której przemawia za tym dobrostan dziecka. Istotną kwestią jest ponadto kwestia związana z zapewnieniem warunków bytowych dziecku. W wielu przypadkach małżonkowie zajmują we dwójkę lokal mieszkaniowy. Wówczas sąd w wyroku w sprawie rozwodowej decyduje o sposobie korzystania z tego lokalu przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W niecodziennych wypadkach, np. gdy jeden z małżonków swym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może zdecydować o eksmisji takiego małżonka na żądanie drugiego. Innym rozwiązaniem w przypadku wniosku złożonego przez obydwie strony rozwodu jest podział wspólnego mieszkania albo, przy akceptacji jednego z małżonków przyznanie mieszkania jednemu z nich. W każdym jednak przypadku sąd podejmując decyzję w tej sprawie o rozwód z orzeczeniem winy lub rozwód bez orzeczenia winy ma na uwadze dobro dziecka, które jest tutaj dobrem nadrzędnym.

Przeczytaj również w kategorii: aktualnosci-i-media

Sp. z o.o. zaniepokojone wzrostem kosztów ich funkcjonowania
Aktualności i media

Polski Rząd zapowiada podwyżki
Sacharynian sodu jako produkt zastępujący sacharozę.
Aktualności i media

Jedzenie obecnie wytwarzane jest z wielu składników. Minęły już czasy, w których jedzenie było wytwarzane w we własnych domach a jedzenie to p...