Kampanie PRKampanie PR
prowadzenie fanpage na facebooku


Czy stowarzyszenia obowiązane są do zgłaszania danych o beneficjentach rzeczywistych ?
Prawo i podatki

Do 31 października 2021 r. wykaz podmiotów zobowiązanych do składania wniosku do CRBR obejmowała głównie spółki, w tym spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, s.a. czy spółkę jawną. Po dacie wskazanej powyżej krąg podmiotów, na które został nałożony taki obowiązek rozszerzył się min. o fundacje i stowarzyszenia. Kwoty oraz podstawy nakładania kar pieniężnych nie uległy zmianie. Pomiędzy tymi karami administracyjnymi najgroźniejszą może być kara pieniężna, która może wynosić nawet 1.000.000 zł. Z tego powodu podmioty te powinny dopełnić ciążącego na nich obowiązku.

Lista nowych podmiotów obowiązanych do przeprowadzania zgłoszeń udostępniona jest na prawospolekhandlowych.pl Jeśli interesuje Cię obowiązek aktualizacji danych w CRBR i chcesz się dowiedzieć czy za brak aktualizacji tych danych grożą jakieś kary odwiedź portal o spółkach z o.o.


Masz problem ? Zgłoś się do radcy prawnego z Kętrzyna po poradę prawną!
Prawo i podatki

W dniu 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Została ona w dalszej kolejności znowelizowana ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz wybranych innych ustaw. W m...Olej napędowy dla Ciebie
Olej napędowy i opałowy

Olej napędowy do celów opałowych został stworzony w najwspanialszych laboratoriach, a przy jego opracowywaniu wykorzystano najnowocześniejsze badania sektora paliwowego. Posiadanie bardzo wysokich parametrów jakościowych lekkiego oleju opałowego jest możliwe dzięki poświęcenia bardzo du...Epidemia wywoła wzrost ilości rozwodów z orzeczeniem winy ?
Prawo i podatki

Małżonkowie prowadzący wspólne gospodarstwo domowe, nie zawsze potrafią porozumieć się. Często zdarza się, że zatracają wspólny temat do rozmów. Wyjść na jaw może również, że małżonkowie nie potrafią po prostu ze sobą być. Sytuacje te uwidoczniły pandemii spowodowanej COVID...