Kampanie PRKampanie PR
prowadzenie fanpage na facebooku


Dzieci a rozwód?
Aktualności i media

Rozwód, nawet jeśli przebiega w atmosferze zgody pomiędzy małżonkami jest skomplikowanym procesem. Olsztyn, a raczej sądy w tym mieście, podobnie jak w dużej ilości innych miejscowości w nasszym kraju są miejscem gdzie takich rozpraw odbywa się coraz więcej. Wiele z nich nie odbywa się jednak w przyjaznej, albo przynajmniej neutralnej atmosferze. Rozwodom nierzadko towarzyszą spory, w tym konflikty o to, kto otrzyma opiekę nad dzieckiem lub o to, kto i ile pieniędzy będzie musiał przekazywać na jego opiekę. Mniej znanym szerokiej opinii publicznej jest rozwiązanie, które pomaga zaoszczędzić wielu stresów przy ustalaniu kwestii rodzicielskich. Mowa o opisanym w prawie rodzinnym planie opiekuńczo-wychowawczym. Chodzi o plan, jaki powinni ułożyć małżonkowie jeśli dojdą do porozumienia. W takiej sytuacji sąd ma obowiązek go uwzględnić. Jest to rozwiązanie korzystne dla wszystkich stron ponieważ rodzice podejmując współpracę przy ustaleniu kwestii dotyczących ich potomków gwarantują sobie bardziej rozległy wpływ na to, jak będzie się w przyszłości układała ich relacja z dzieckiem. Jeśli jednak rozwodzący się rodzice nie chcą lub nie są w stanie dojść do polubownego rozwiązania, decyzję dotyczącą tego jak rozdzielone zostaną rodzicielskie obowiązki, podejmuje sąd. Może on powierzyć sprawowanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając jednocześnie władzę rodzicielską drugiego w zakresie danych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka. Jest tak, w sytuacji w której przemawia za tym dobrostan dziecka. Istotną kwestią jest ponadto kwestia związana z zapewnieniem warunków bytowych dziecku. W wielu przypadkach małżonkowie zajmują we dwójkę lokal mieszkaniowy. Wówczas sąd w wyroku w sprawie rozwodowej decyduje o sposobie korzystania z tego lokalu przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W niecodziennych wypadkach, np. gdy jeden z małżonków swym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może zdecydować o eksmisji takiego małżonka na żądanie drugiego. Innym rozwiązaniem w przypadku wniosku złożonego przez obydwie strony rozwodu jest podział wspólnego mieszkania albo, przy akceptacji jednego z małżonków przyznanie mieszkania jednemu z nich. W każdym jednak przypadku sąd podejmując decyzję w tej sprawie o rozwód z orzeczeniem winy lub rozwód bez orzeczenia winy ma na uwadze dobro dziecka, które jest tutaj dobrem nadrzędnym.


W jaki sposób właściciel sklepu powinien rozpowszechniać informacje o swojej firmie.
Pozycjonowanie stron

Każda osoba, która chce w dzisiejszych czasach zaznaczyć swoją obecność na poważnie w internecie musi posiadać nie tylko odpowiednią stronę internetową, ale musi również zadbać o jej wypozycjonowanie. Jest to dobry sposób na dotarcie do czytelników czy klientów. Na czym polega po...Pozycjonowanie stron Kętrzyn
Pozycjonowanie stron

Pozycjonowanie stron www to proces, w trakcie którego pozycjonowana strona osiąga coraz wyższe położenie w wyszukiwarkach internetowych. Proces ten odnosi się do wyszukiwarki Yahoo, ale nie jest do tego zamknięty. Rodzaje pozycjonowania bywają różne począwszy od sporządzenia artykułów...
Jedzenie obecnie wytwarzane jest z wielu składników. Minęły już czasy, w których jedzenie było wytwarzane w we własnych domach a jedzenie to posiadało krótki okres przydatności do spożycia.Tak wytwarzane jedzenie bardzo często nie nadawało się do jedzenia już po kilku dniach. Dzięki...